صنایع دستی

صنایع دستی ( کالاهای دست ساز) در فروش اینترنتی در دهه اخیر جای خود را به درستی باز کرده است . اگرچه روشهای مرسوم : خرید از فروشگاه صنایع دستی هنوزهم پابرجاست، اما با توجه به گوناگونی این صنایع دستی یا به اصطلاح هنر دست (در سراسر ایران و دنیا) باعث به وجود آمدن کانالی امن ازطریق اینترنت یا همان فروشگاه اینترنتی به فروش این محصولات ( فرآورده های دستی ) به سهولت در فروشگاه اینترنتی مستر تخفیف با قیمت مناسب و تخفیف تسریع بخشیده است .